Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Arc crepuscular

Hi ha alguna confusió en el significat d'aquest nom, que s'aplica a fenòmens distints: a) Arc de color purpuri que limita l'ombra de la Terra en l'atmosfera, per la banda oposada al Sol, abans de sortir l'astre o després de post. b) Arc que, cap a la banda on ha de sortir o bé on s'ha post el Sol, separa la regió lluminosa del cel de la regió més fosca superior. El Glossary de les Instruccions del Weather Bureau dels Estats Units distingeix l'arc a) amb el nom d'antitwilight arch (arc anticrepuscular).

Enllaç permanent: Arc crepuscular - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aparell inscriptor o registrador | Glossari Meteorologia | Arc de Sant Martí >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.