Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isolínies

Nom genèric de les línies que en un mapa uneixen punts on és igual el valor d'algun element meteorològic. La terminologia de les isolínies, gairebé tota d'etimologia grega, és molt vasta; però són molts els noms d'aquesta classe que estan pràcticament en desús. A més, amb poc d'esforç es pot deduir per a cadascun, si es vol, la forma catalana escaient. Es pot veure una relació molt completa d'aquestes famílies de línies (isograms) en un treball del professor C. F. Talman publicat en la Monthly Weather Review dels Estats Units (abril del 1917, pàgines 195-198), o bé en el del R. P. Selga Vocabulario de líneas meteorológicas, publicat en el Butlletí de la Sociedad Astronómica de España y América, núms. 153 a 159. Al Lexique météorologique en consten també en gran nombre.

Enllaç permanent: Isolínies - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isohietes | Glossari Meteorologia | Isòmeres o isomèriques >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.