Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Lenticular

Adj. En forma de llentilla (o, millor, de la secció meridiana d'una llentilla). Adjectiu que s'aplica als núvols de l'esmentada forma, freqüentment produïts per la condensació que té lloc en una capa atmosfèrica humida empesa cap amunt per l'acció orogràfica sobre el vent, o per una potent convecció de les capes inferiors.

Enllaç permanent: Lenticular - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Latitud | Glossari Meteorologia | Línia de torbonades >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.