Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temporal de sorra

Vent fort que porta gran quantitat de pols o sorra, recollida en una àrea molt extensa (deserts, etc.). Segons la definició de l'Atlas internacional dels núvols, la condició perquè es consideri que hi ha tal temporal de sorra és que la visibilitat, a l'alçària dels ulls, esdevingui inferior a 1000 metres.

Enllaç permanent: Temporal de sorra - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temporal de pols | Glossari Meteorologia | Temps >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.