Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Accessibilitat

Possibilitat de connectar un lloc amb uns altres. Se sol referir a un nucli de població respecte als seus enllaços amb altres espais de la perifèria, o a una part d'aquella, per a explicar el grau de proximitat que té pel que fa a unes altres. És un dels factors essencials per a l'ubicació d'activitats econòmiques. Depèn d'una sèrie de factors com són la situació física dels individus, el temps de recorregut d'un itinerari, la distància que cal salvar, l'estructura viària, les condicions del tràfic rodat, l'adequada assignació de flota de vehicles col•lectius, les característiques climàtiques i els obstacles existents en el relleu. El major o menor grau d'accessibilitat pot mesurar-se quantitativament i expressar-se mitjançant estadístiques, potencials, etc.

Enllaç permanent: Accessibilitat - Data: 2017-04-29 10:36:55


Glossari Ordenació del territori | Accessos urbans >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.