Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Ambientació

Activitat que consisteix a crear o reconstruir una realitat que convé als interessos del rodatge mitjançant la sintonia d'elements; com el vestuari, la decoració, la música, els intèrprets triats, el maquillatge, el color confegit a l'escena, el tractament fotogràfic, etcètera.
Conjunt d'efectes que situen l'acció en la circumstància determinada dins la qual es desenrotlla l'obra, mitjançant la utilització real o figurada d'éssers, objectes, llums, sons, etc. Lligada a l'escenografia, aquesta no és sinó una de les possibles concrecions de l'ambientació. L'ambientació cinematogràfica, ultra els elements que comparteix amb la teatral, exigeix un equilibri de les qualitats de la fotografia, un equilibri rítmic segons els gèneres i un tractament especial del detall (decisiu en els primers plans). En teatre hom ha advertit darrerament una tendència a convertir l'ambientació en agent generador de motivacions afectives i sensorials i, potenciada aquesta actitud a situacions extremes, ha estat utilitzada en alguns tipus de happening. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Ambientació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Amateur» | Glossari Cinema | Ample >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.