Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fata Morgana

Nom italià introduït en el llenguatge meteorològic internacional per a designar una forma de miratge en la qual es produeixen imatges múltiples dels objectes llunyans, algunes allargades i altres invertides.

Enllaç permanent: Fata Morgana - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fase seca | Glossari Meteorologia | Fenologia >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.