Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Miratge

Aparició d'imatges anòmales dels objectes, per efecte de la refracció o de la reflexió total de la llum en les capes baixes de l'atmosfera, especialment quan es veuen els objectes com si fossin reflectits en una superfície d'aigua o en un mirall, o bé allargassats o duplicats. Miratge superior, quan l'aparença és d'un mirall damunt l'observador. Miratge lateral, quan sembla com si hi hagués un mirall vertical. Fata morgana, quan hi ha una distorsió o multiplicació de les imatges, algunes de les quals resulten a vegades invertides.

Enllaç permanent: Miratge - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Minva | Glossari Meteorologia | Mitja aritmètica (Mitjana, segons el Diccionari general) >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.