Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fusos horaris

Fusos de la superfície terrestre, comprès cadascun d'ells entre dos meridians que disten 15° (o bé 7,5°) l'un de l'altre. Han estat adoptats per a unificar l'hora legal en grans extensions, de manera que en passar d'un fus al seu veí l'hora legal canvia exactament en 1 hora (o bé en 30 minuts). (Vid. temps legal.)

Enllaç permanent: Fusos horaris - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fumeres | Glossari Meteorologia | Ganxo de tempesta >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.