Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planejament general

Denominació genèrica aplicada als instruments destinats a establir l'ordenació integral de l'àmbit municipal, preveient l'avaluació a mitjà i llarg termini de tot el terme municipal mitjançant la seua planificació urbana, l'establiment dels mitjans necessaris per a la seua execució, la definició del contingut de la propietat, la programació temporal de les seues accions i la seua avaluació econòmica. Els instruments que engloba aquesta denominació són el pla general municipal (per a municipis de major complexitat urbana i territorial, major grandària poblacional o per un més àmplia capacitat de gestió d'aparell administratiu local( i les normes subsidiàries municipals.

Enllaç permanent: Planejament general - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planejament estratègic | Glossari Ordenació del territori | Planejament territorial >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.