Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Via pública

Espai obert urbà i viari territorial, en els seus sentits més genèrics, d'ús lliure i gratuït per part de tots els membres de la societat. Comprèn espais com el carrer, les places, els camins, xarxes viàries, entre uns altres.

Enllaç permanent: Via pública - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Via pecuària | Glossari Ordenació del territori | Viari urbà >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.