Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Quartil

m Cadascun dels tres valors que divideixen una llista ordenada de dades observades d’una variable en 4 conjunts amb el mateix nombre de dades. El primer quartil deixa per sota seu el 25% de les observacions, el segon quartil equival a la mediana i deixa per sota el 50% de les observacions i el tercer quartil deixa per sota el 75% de les observacions. El quart quartil es correspon amb el valor màxim observat (100%). (estadística descriptiva)

Enllaç permanent: Quartil - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Proporciò | Glossari Estadística | Rang >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.