Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Administració local


La Administració local és aquell sector de l'administració pública integrada per ens locals menors de caràcter territorial.

Tipus: Administració, Política, Estadística, Societat, Economia

Llistat de termes del glossari


Glossaris F

Glossaris L

Glossaris M


Total de termes: 70