Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Bases de dades


Termes de bases de dades relacionals (disseny de bases de dades, àlgebra relacional, llenguatge estàndard SQL, teoria de normalització).

Tipus: Informàtica

Llistat de termes del glossari


Glossaris #

Glossaris O

Glossaris Q

Glossaris U

Glossaris V


Total de termes: 127