Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Anàlisi matemàtica


L'anàlisi matemàtica, o simplement anàlisi (del grec ανάλυσις análysis "solució", ἀναλύειν analýein "resoldre"), és la branca de les matemàtiques que té per objecte l'estudi de les relacions de dependència d'una variable respecte d'una altra, és a dir, de les funcions.

Tipus: Matemàtiques, Ciència

Llistat de termes del glossari


Glossaris C

Glossaris O

Glossaris Q

Glossaris Z


Total de termes: 70