Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Aler

Part de la teulada que sobresurt del mur.

Enllaç permanent: Aler - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Alçat | Glossari Arquitectura Medieval | Alicatat >