Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Caps de biga

parts sortints de l'aler o cornisa que suporten la càrrega de l'armadura o coberta, acostumen a estar esculpits.

Enllaç permanent: Caps de biga - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Capitell | Glossari Arquitectura Medieval | Carcanyol >