Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Carreu

Pedra llaurada que s'usa en construcció.

Enllaç permanent: Carreu - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Carcanyol | Glossari Arquitectura Medieval | Cassetó >