Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Cella

Cambra central on s'emplaçava l'estàtua d'algun Déu en el temple clàssic. També se'l coneix per NAOS.

Enllaç permanent: Cella - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Cassetó | Glossari Arquitectura Medieval | Ciclòpia >