Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Cintra

Armadura de fusta damunt de la qual es construeix una volta o un arc.

Enllaç permanent: Cintra - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Cimbori | Glossari Arquitectura Medieval | Cisell >