Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Contrafort

Reforç vertical d'un mur, generalment exterior que contraresta les pressions laterals. També se l'anomena estrep.

Enllaç permanent: Contrafort - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Columna | Glossari Arquitectura Medieval | Cor >