Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Cúpula

Volta semiesfèrica. Normalment cobreix un espai quadrat o circular. Quan es vol aconseguir una major elevació de la cúpula es fa reposar sobre un tambor, sovint cilíndric o octogonal.

Enllaç permanent: Cúpula - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Creuer | Glossari Arquitectura Medieval | Deambulatori >