Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Enteixinat

Coberta en forma de pastera invertida, compartimentada en espais quadrats o poligonals amb rica ornamentació.

Enllaç permanent: Enteixinat - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Entaulament | Glossari Arquitectura Medieval | Esbós >