Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Gàrgoles

Desguàs sortint de la teulada normalment esculpit de manera fantàstica.

Enllaç permanent: Gàrgoles - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Galeria | Glossari Arquitectura Medieval | Gelosia >