Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Mènsula

Pedra sortint en un mur que suporta una càrrega, nervi, arc o estàtua. També se li pot anomenar lleixa.

Enllaç permanent: Mènsula - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Matxó | Glossari Arquitectura Medieval | Mocàrabs >