Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Necròpolis

Espai adequat per sepultar els membres d'una comunitat, especialment en una ciutat.

Enllaç permanent: Necròpolis - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Nau | Glossari Arquitectura Medieval | Nervi >