Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Ordre

En arquitectura, conjunt format per la columna i l'entaulament, disposats segons mòduls o cànons més o menys fixes.

Enllaç permanent: Ordre - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Òcul | Glossari Arquitectura Medieval | Os >