Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Perspectiva

Mètode de representar en una superfície els objectes, de manera que apareguin en la forma i disposició en que es mostren a la realitat.

Enllaç permanent: Perspectiva - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Pedestal | Glossari Arquitectura Medieval | Petxina >