Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Plint

Peça quadrada sobre la qual reposa una columna.

Enllaç permanent: Plint - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Planta | Glossari Arquitectura Medieval | Podi >