Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Porxo

Entrada o galeria adossada a un edifici. Té arcades i està coberta.

Enllaç permanent: Porxo - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Pòrtic | Glossari Arquitectura Medieval | Predel•la >