Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Retaule

Armadura arquitectònic que serveix tant d'ornament sobre un altar, com per la col locació d'imatges, pintures o relleus.

Enllaç permanent: Retaule - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Relíquia | Glossari Arquitectura Medieval | Rosetó >