Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Secció

Plànol o tall alçat d’un edifici.

Enllaç permanent: Secció - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Sarcòfag | Glossari Arquitectura Medieval | Soguejat >