Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Talla

Escultura realitzada en fusta.

Enllaç permanent: Talla - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Soguejat | Glossari Arquitectura Medieval | Tambor >