Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Volta

Obra de fàbrica de superfície corba que es recolza en murs o columnes. Hi ha diversos tipus:

  • D’Arestes: és originada per l'encreuament perpendicular de dues voltes de canó de la mateixa fletxa.
  • Volta de Canó: És la engendrada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg de l'eix longitudinal. Generalment està reforçada amb arcs torals.
  • Volta de Creuer: La seva estructura està composta per arcs que es creuen diagonalment, també anomenats nervis, amb una clau central comuna.
  • Volta de Forn: Consta d'un quart d'esfera i en general cobreix les àbsides semicirculars.
  • Volta sexpartida: En essència, una volta de quatre parts a la que han incorporat un arc transversal addicional que divideix la volta en sis segments.
  • Volta vaida: És de forma esfèrica tallada pels quatre plans verticals i perpendiculars entre si.

Enllaç permanent: Volta - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Vidriera | Glossari Arquitectura Medieval