Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Classificació

Classification

Procés d'identificació i organització sistemàtiques de les activitats del negoci i dels documents que aquest genera, per categories d'acord amb convencions, mètodes i normes de procediment estructurats lògicament i representats en un sistema de classificació. [TERMCAT]
En gestió documental, procés d’identificació i organització sistemàtiques de les activitats del negoci i/o dels documents, per categories d’acord amb convencions, mètodes i normes de procediment estructurats lògicament i representats en un sistema de classificació. Font: ISO 15489. [MoReq2]

Enllaç permanent: Classificació - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Classe | Glossari Arxivística | Classificació sistemática >