Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Control de la disposició

Disposal hold

Norma que evita la destrucció o transferència de documents. [MoReq2]

Enllaç permanent: Control de la disposició - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Control d’autoritats | Glossari Arxivística | Conversió >