Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Data d'actualització de la descripció

Data en què s’incorporen noves dades a la unitat de descripció o en què es modifiquen o validen les dades existents. [NODAC]

Enllaç permanent: Data d'actualització de la descripció - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Dades d'autoritat | Glossari Arxivística | Data d'agregació >