Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Data de creació

Data en què els documents d’una unitat de descripció van ser generats sobre el suport en què es troben. En els documents electrònics es correspon amb la data de producció del document orginal de primera generació amb un contingut informatiu també original. [NODAC]

Enllaç permanent: Data de creació - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Data d'agregació | Glossari Arxivística | Data de la captura >