Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Destrucció

Destruction

Procés que consisteix a eliminar o suprimir documents de manera que sigui impossible reconstruir-los. [TERMCAT]
Procés d’eliminació […] de documents de manera que sigui impossible reconstruir-los.Font: ISO 15489. Nota: depenent de la configuració del sistema, això pot ser el mateix que la supressió o diferent de la supressió. Nota: això no pretén implicar la sobreescriptura de les dades destruïdes o altres mesures de seguretat. Es poden implementar mesures addicionals de seguretat com aquesta, però MoReq2 no les exigeix. [MoReq2]

Enllaç permanent: Destrucció - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Descripció arxivística | Glossari Arxivística | Digital >