Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Document

Document

Informació enregistrada amb independència del suport o de les seves característiques (vegeu també Document d’arxiu). [ISAD(G)]
Béns definits per l’article 19.1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. [Llei 10/2001]
1- Informació creada, rebuda i mantinguda com a prova i informació per una organització o una persona d'acord amb les seves obligacions legals o en el desenvolupament de les seves activitats. 2- Informació o objecte enregistrat que es pot tractar com una unitat. [TERMCAT]

Enllaç permanent: Document - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Dissociar dades | Glossari Arxivística | Document audiovisual >