Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Document físic

Physical record

Document que es guarda en un mitjà fora de l’ERMS, de manera que el document mateix no estigui sota la gestió individual de l’ERMS. Nota: els exemples inclouen documents en paper, documents en microforma i documents electrònics desats en mitjans extraïbles sempre que l’ERMS no gestioni els documents de manera individual. [MoReq2]

Enllaç permanent: Document físic - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Document essencial | Glossari Arxivística | Document icònic >