Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Grup

Group

Sèrie d’usuaris. Nota: un grup pot incloure usuaris amb el mateix rol o amb rols diferents. A vegades un grup s’utilitza per definir la pertinença de l’usuari a una unitat de l’organització, com ara un departament (en aquest cas normalment inclourà diversos rols); a vegades es fa servir per definir la pertinença a un equip virtual que creua les fronteres organitzatives, com per exemple els responsables del proveïment (en aquest cas pot estar format únicament per usuaris amb un rol concret); o es pot utilitzar d’altres maneres. [MoReq2]

Enllaç permanent: Grup - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Gestió documental | Glossari Arxivística | Grup de sèries >