Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Moment de la configuració

Configuration time

Punt del cicle de vida de l’ERMS en què aquest s’instal.la i se n’estableixen els paràmetres. [MoReq2]

Enllaç permanent: Moment de la configuració - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Migració | Glossari Arxivística | Nivell de descripció >