Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Paginació

1. Part o zona de la descripció bibliogràfica en què s'especifica el nombre de pàgines, de fulls, d'il.lustracions, etc., de què consta un llibre. 2. Manera com un llibre és paginat. 3. Acció de numerar pàgina a pàgina. [TERMCAT]

Enllaç permanent: Paginació - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Original múltiple | Glossari Arxivística | Paraula clau >