Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

PDF

Portable Document Format

(Format de document portàtil). Format de fitxer dissenyat bàsicament per a la representació d’informació bidimensional. Nota: en el moment de redactar aquesta especificació, aquest format de fitxer tan estès és propietat d’Adobe Inc., però hi ha una versió recent del format (v.1.7) que s’està estudiant com a estàndard internacional (ISO/DIS 32000). La inclusió del terme PDF en aquest glossari no representa cap forma de vistiplau. S’estan desenvolupant ampliacions per a la representació d’informació tridimensional. [MoReq2]

Enllaç permanent: PDF - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Patrimoni documental | Glossari Arxivística | PDF/A >