Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Presentació

Presentation

Manifestació d’un document electrònic presentat per l’ERMS a la qual l’usuari es pot referir. Nota: això pot incloure la presentació en pantalla, com també les presentacions impreses, d’àudio i multimèdia. Nota: la naturalesa exacta de la presentació es pot veure afectada per l’entorn de maquinari i de programari. Normalment, les diferents presentacions del mateix document poden variar pel que fa als detalls de mètrica del tipus de lletra, els finals de línia i la paginació, la resolució, la profunditat de bit, el color, etc. En la majoria de casos aquestes diferències són acceptables. Tanmateix, en alguns casos els efectes que poden tenir s’han de considerar separadament; aquestes consideracions es troben fora de l’abast d’aquesta especificació. Nota: en la versió anterior de MoReq, el terme renderització (rendition) s’utilitzava amb aquest significat. [MoReq2]

Enllaç permanent: Presentació - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Plec | Glossari Arxivística | Privilegi >