Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Punt d'accés

Acces point

Nom, paraula clau, descriptor, etc., mitjançant el qual una descripció pot ser buscada, identificada i recuperada. [ISAAR]
Nom, terme, paraula clau, frase o codi, que pot ser utilitzat per a buscar, identificar i localitzar una descripció arxivística. [ISAD(G)]

Enllaç permanent: Punt d'accés - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Publicació | Glossari Arxivística | Quadern >