Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Rol d’administració

Administrative role

Sèrie de permisos funcionals assignats a usuaris als quals es permet dur a terme accions administratives. Nota: a MoReq2 aquest terme també s’utilitza per especificar les persones amb aquests permisos. [MoReq2]

Enllaç permanent: Rol d’administració - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Rol | Glossari Arxivística | Rol d’usuari >