Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Suport

Medium

Matèria o mitjà que conté o transmet informació enregistrada (per exemple, tauleta d’argila, papirus, paper, pergamí, pel.lícula, cinta magnètica). [ISAD(G)]
És el medi físic emprat per enregistrar la informació. Els materials més utilitzats són el paper, el pergamí i el plàstic. [NODAC]

Enllaç permanent: Suport - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Subfons | Glossari Arxivística | Tancar >