Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Taula de retenció i disposició

Retention and disposition schedule

Instrument formal que defineix els períodes de retenció i les accions de disposició consegüents autoritzats per als documents descrits en la taula. Font: adaptat del glossari de gestió de documents (recordkeeping) dels Arxius Nacionals d’Austràlia. Nota: a la versió anterior de MoReq s’anomenava retention schedule (taula de retenció). [MoReq2]

Enllaç permanent: Taula de retenció i disposició - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Tancat | Glossari Arxivística | Testimoni >